Algemene verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1 – Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben betrekking op reserveringen voor verblijven in de volgende accommodaties met het label “Gîtes de France”: Gîte du Couchant (G-11252), Gîte du Levant (G-11317), Gîte du Midi (G-11351) , Gîte des Silves (G-26174) en Maison de Moustiers (G-32238); verhuurd door SARL Le Vieil Aiglun, Vieil Aiglun, F-04510 Aiglun (de verhuurder) en gehuurd door de klant wiens contactgegevens worden vermeld in het contract of bij het online boeken.

Artikel 2 – Duur van het verblijf: De huur wordt voor bepaalde tijd aangegaan en de klant kan in geen geval aanspraak maken op enig verblijfsrecht aan het einde van het verblijf.

Artikel 3 – Sluiting van het contract: De reservering wordt van kracht:

  zodra de klant de eigenaar een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de verhuurprijs van het verblijf heeft overgemaakt en een kopie van het ondertekende contract heeft teruggestuurd (per e-mail naar het adres info@vieil-aiglun.com of per post naar het volgende adres: SARL Le Vieil Aiglun, Le Vieil Aiglun, F-04510 Aiglun (Frankrijk)), dit alles vóór de in het contract vermelde datum ;

• of aan het einde van de online boekingsprocedure.

De huur kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met schriftelijke toestemming van de huurder.

Elke overtreding van deze laatste paragraaf zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het verblijf op kosten van de klant, waarbij de prijs van het verblijf definitief wordt verworven door de huurder.

Artikel 4 – Annulering door de klant: Elke annulering kan per e-mail worden gemeld aan de verhuurder op het adres info@vieil-aiglun.com. Als de verhuurder niet binnen 24 uur per e-mail antwoordt, moet de annulering ook per aangetekende brief worden verstuurd naar het volgende adres: SARL Le Vieil Aiglun, Le Vieil Aiglun, F-04510 Aiglun (Frankrijk).

A) annulering voor aankomst in het pand:

De borg blijft bij de verhuurder. Deze laatste kan het saldo van het bedrag van het verblijf opvragen als de annulering minder dan 30 dagen voor de geplande datum van binnenkomst in het pand plaatsvindt.

Als de klant niet verschijnt binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract of aangegeven bij het online boeken, wordt dit contract ongeldig en kan de huurder over zijn accommodatie beschikken. De aanbetaling blijft ook bij de verhuurder die het saldo van het verblijf zal opvragen.

B) Als het verblijf wordt verkort, blijft de prijs van het verblijf bij de huurder. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 – Annulering door de verhuurder: De verhuurder betaalt de klant alle betaalde bedragen, evenals een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding die de klant zou hebben betaald als de annulering op die datum door hem had plaatsgevonden.

Artikel 6 – Aankomst: De klant moet aankomen op de dag en het tijdstip vermeld op het contract of gespecificeerd bij het online boeken. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 7 – Betaling van het saldo: Het saldo van de prijs van het verblijf wordt betaald bij binnenkomst in het pand.

Artikel 8 – Inventaris: Bij aankomst en vertrek uit de gîte kan een inventaris gezamenlijk worden opgesteld en ondertekend door de verhuurder of zijn vertegenwoordiger. Indien vastgesteld, vormt de inventaris de referentie in geval van een geschil over de inventaris. De verantwoordelijkheid van de klant blijft betrokken, zelfs als er geen inventaris is opgesteld.

De netheid van de gîte bij aankomst van de klant wordt als perfect beschouwd. Bij constatering van onvolkomenheid zal de klant de verhuurder zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na binnenkomst in kennis stellen. De schoonmaak van het pand is de verantwoordelijkheid van de klant tijdens het verblijf en voor zijn vertrek. De klant kan aan het einde van het verblijf een beroep doen op de schoonmaakdienst, mits betaling van het in het contract vermelde of bij het online boeken vermelde bedrag. Als hij ervan wil profiteren, moet de klant de schoonmaakdienst minstens 48 uur voor vertrek bestellen. Door gebruik te maken van de schoonmaakdienst is de klant niet vrijgesteld van zijn verplichting om de gîte in een goede staat van netheid terug te bezorgen, de afwas moet gedaan en opgeborgen worden, de vuilnisbakken moeten leeggemaakt worden.

Artikel 9 – Waarborgsom of borgsom: Bij aankomst van de klant kan de verhuurder om een ​​borgsom verzoeken. Na de tegenstrijdige opstelling van de inventaris, wordt deze borg terugbetaald, verminderd met de kosten van het herstel van het pand als er schade wordt geconstateerd.

In geval van vroegtijdig vertrek (eerder dan de tijd vermeld in dit contract of bij het online boeken) waardoor de inventaris op de dag van vertrek van de klant wordt verhinderd, wordt de borg door de verhuurder binnen een termijn van niet meer dan één week terugbetaald. De eventuele afwezigheid van een waarborg ontslaat de klant niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot schade, / of verliezen door hem veroorzaakt.

Artikel 10 – Gebruik van het pand: De klant moet het rustige karakter van de gîte waarborgen en er gebruik van maken in overeenstemming met de bestemming van het pand. Elke feest- of evenementenorganisatie is ten strengste verboden.

De toegang tot de gîte, de omgeving en de gemeenschappelijke ruimtes is strikt voorbehouden aan de bewoners van de gîte vermeld in het contract of bij het online boeken.

Artikel 11 – Capaciteit: Alle reserveringen zijn gemaakt voor een specifieke capaciteit van mensen. Als het aantal klanten de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra personen weigeren. Als het aantal klanten groter is dan het aantal dat is aangegeven in het contract of bij het online boeken zonder de accommodatiecapaciteit van de accommodatie te overschrijden, moet een extra prijs worden betaald door de klant. Elke wijziging of schending van het contract zal ten laste zijn van de klant.

Artikel 12 – Dieren: Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in de gîtes. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de huurder de toegang tot het pand voor dieren weigeren. In dit geval wordt elke wijziging of schending van het contract ten laste zijn van de klant.

Artikel 13 – Verzekering: De klant is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn daad. Voor deze verschillende risico’s moet hij verzekerd zijn door een resort-type verzekeringscontract. Als de klant niet over een dergelijke verzekering beschikt, kan hij er één afsluiten bij Cabinet Albinet, 5 cité Trévise, F-75009 Paris, Tel. : 01 48 01 84 84 of online via de volgende link: https://www.albinet.fr/fr/assurance-voyage/assurance-annulation-sejour-10000/?a=641789

Artikel 14 – Betaling van bijkomende kosten: aan het einde van het verblijf moet de klant het bedrag van de toeristenbelasting, de schoonmaakdienst (indien er beroep op gamaakt werd) en eventuele kosten aan de huurder betalen.

Artikel 15 – Geschillen: Elke klacht met betrekking tot de inventaris moet worden ingediend bij de departementale antenne van Gîtes de France (info@gites-de-france-04.fr – + 33- (0) 4 92 31 30 40 ) binnen 3 dagen na het betreden van het pand. Elke andere klacht moet zo spoedig mogelijk per brief aan hem worden gericht.

In geval van aanhoudende meningsverschillen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de kwaliteitsdienst van de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme, die zal trachten een minnelijke schikking te vinden. FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT  – 56 rue Saint Lazare – 75009 Paris.

23/04/2020